تبلیغات
بهاء بی بها

بهاء بی بها
بهایی پژوهی و اثبات بی بها بودن بهاییت در محضر عقل و فکر
نویسندگان
لینک دوستان
اصل عدم مداخله در سیاست آنقدر اصل مهم و استراتژیک و مبنایی در بهاییت بوده که به گفته بهاء الله " میزان بهایی بودن و نبودن این است که هرکس در امور سیاسیه مداخله کند همین برهان کافی است که بهایی نیستپیام جدید بیت العدل

پیامی که اخیرا تو سط تشکیلات جامعه بهایی یا همان بیت العدل به مورخه 12 اسفند 1391 برای بهائیان ساکن در ایران صادر شده حاوی یک نکته مهم و یک تغییر رویکرد اساسی از برنامه های بهاء الله و عبدالبهاء و شوقی افندی میباشد که با بررسی این پیام متوجه میشویم این نهاد که هم اکنون ریاست جامعه بهایی را به عهده دارد  از مبانی اساسی بهائی که توسط سران آن پایه گذاری شده به طور کلی رویگردان و برای بقای خود حتی قوانین محکمی که خود بهاء الله به عنوان اصول تعالیم بهایی معرفی میکند را هم  تغییر میدهد تا آنجا که سخنان بهاء الله که خود هرگونه تاویل و تفسیر در آثار و نوشته ها و سخنانش را مسدود کرده بود را دستخوش تغییر و تحریف قرار میدهند .

در این  بیانیه چنین آمده است : چشم انداز آیین بهایی از سیاست ، با مفهومی خاص از تاریخ و مسیر آن رابطه جدا ناپذیری دارد و با تکامل نوع بشر و رسیدن انسانها به بلوغ فکری و انسانی ، با ظهور و بروز مقتضیات این تکامل و بلوغ ، آداب و رسوم و نگرش ها و عادات متداوله در قرون و اعصار گذشته یکی پس از دیگری از کارایی باز میماند

برای همین سازمان بهاییت هم که با عدم کارایی اصول تعالیم بهایی روبرو میشود شروع به تغییر و تحریف این اصول میکند و چنین ادامه میدهد که : در زمینه رشد و تکامل جامعه خود ، بهاییان در شرایط اجتماعی در سراسر جهان تلاش میکنند تا الگویی برای فعالیت و تغییر ساختارهای اداری مربوطه فراهم آورند .
در همین راستا سازمان بهاییت با تغییری تاکتیکی در اصول غیرقابل تغییر و تاویل بهایی همچون اصل عدم مداخله در سیاست اینگونه در بیانیه 12 اسفند ادامه میدهد که : مسیر کلی این تغییر و فرایند از طریق یک سلسه نقشه های جهانی هدایت میشود که جهت و چارچوب آن را بیت العدل اعظم تعیین میکند و چون بهاییت جدید در میدانی فعالیت میکند که مفروضاتی کاملا متفاوت درباره زندگی اجتماعی انسان دنبال میکند برای دوری جستن از تضاد و دوگانگی جامعه بهایی ، عناصر اصلی رویکردی را به تدریج تنظیم مینماید  
سپس با بیان این مقدمه به اصل موضوغ که تحریف اصل عدم مداخله در سیاست است میپردازد و تعریف جدید بیت العدل از این اصل را اینچنین بیان میکند که : منظور از اینکه میگوییم بهاییان در سیاست مداخله نمی کنند یعنی اینکه بهاییت در سیاست های حزبی مداخله نمی کند و بهاییان نسبت به سیاست کلی جامعه خود توجه دارند و نسبت به مصالح هم میهنانشان توجه دارند
اصل عدم مداخله در سیاست که یکی از مهمترین اصول تعالیم بهایی است و گفته های بهاء الله و عبدالبها درباره آن مطلق بوده و غیر قابل تاویل و تفسیر و تحریف در کتب بهایی بیان شده است ، تا جائیکه میرزا حسینعلی می نویسد:
«و الذی یتکلم بغیر ما نزل فی الوحی انه لیس منی».[1] .
(هر کس، به غیر از آنچه را که در نگارشهای من آمده است، سخنی و کلامی بگوید، او مسلما از من نیست).
و یا اینکه عباس افندی در این خصوص، و به پیروی از پدر خود می نویسد:
«حضرت احباء باید آنچه نصوص کتاب است بیان نمایند و ادنی کلمه ای تجاوز نشود». [2] .
«از جمله وصایای حتمیه و نصایح صریحه ی اسم اعظم (یعنی بهاء الله) این است که ابواب تأویل را مسدود نمائید و به صریح کتاب یعنی به معنی لغوی مصطلح قوم تمسک جویید».[3] .

اصل عدم مداخله در سیاست آنقدر اصل مهم و استراتژیک و مبنایی در بهاییت بوده که به گفته بهاء الله " میزان بهایی بودن و نبودن این است که هرکس در امور سیاسیه مداخله کند همین برهان کافی است که بهایی نیست . [4]
در اینجا لازم به تذکر است که رهبران بهایی که مدعایی به چنین سنگینی را مطرح میکنند همیشه در صحنه سیاست حضوری فعال داشته و این رویکرد  دوگانه از همان ابتدا در رفتار رهبران این سازمان  مشاهده میشود  برای نمونه تنها به بخشی از سیاسی کاری سران بهایی اشاره میکنیم:
- ظهور و بروز این فرقه که توسط دولت های استعماری حمایت میشوند
- اقدامات شورشی بابیان و بهائیان در نقاط مختلف ایران برای براندازی حکومت
- تلاش برای ترور امیرکبیر و ناصرالدین شاه قاجار توسط میرزا حسینعلی
- ترور شهید ثالث در قزوین
- دخالت سفیر روسیه در آزادی میرزا حسینعلی نوری
-احتکار گندم مردم ستم زده فلسظین و تقدیم با محبت آن به قشون انگلیس برای سرکوب فلسطینیان
-حمایت از تشکیل دولت تروریستی اسراییل
-سفرهای تبلیغی عباس افندی به اروپا و آمریکا و نوشتن نامه های تشکر از پادشاهان روسیه و انگلیس و ...
-نقش بهاییت در شکست نهضت جنگل  و نهضت مشروطه و ...
بهائیت با اعلام عدم مداخله در سیاست حاشیه امنی برای خود فراهم میکند و در ظاهر اعضای خود را از مداخله در امور آشکار سیاسی باز میدارد و در عین حال آنها را به نفوذ در امور اداری و سیاسی و اقتصادی تشویق میکند که ظهور افرادی نظیر هژبر یزدانی و ثابت پاسال و عبدالکریم ایادی و عین الملک هویدا و دکتر ذبیح الله قربان این امر را تقویت میکند
تا اینجا دیدیم که شعار عدم مداخله در سیاست پوششی برای انجام امور سیاسی از سوی حزب بهاییت است و موارد نقض فراوانی برای رد این اصل و ادعای آنان وجود دارد افزون بر این حضور بهاییان در تحولات سیاسی ایران معاصر از مصادیق بارز فعالیت سیاسی است به گونه ای که در تحولات تخریب گرانه و آشوب های خیابانی سال های اخیر در ایران نقش مهم و هدایت گرانه داشته بخصوص در فتنه سال 88 که نقش بهاییت در این آشوبها غیر قابل انکار است
 حال جای این سوال باقی است که چگونه اصل عدم مداخله به سیاست را تاویل و تفسیر به عدم مداخله در امور حزبی نموده است ؟؟؟
 و آیا با وجود دستور عدم تفسیر کلام سران بهایی چه دلیلی از سیره و رفتار متناقض این رهبران برای این کلام خود دارند ؟؟؟
و اما سوال اساسی که با ارسال این پیام متوجه بیت العدل می شود این است که چرا اصولا این تغییر موضع و مقید نمودن عدم مداخله در امور سیاسی به معنای عدم حزب گرایی باید در این برهه زمانی بوجود آید ؟
با توجه به اینکه ایران اسلامی در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی خود قرار دارد آیا سران بیت العدل در پی برنامه ریزی و هدایت گسترده بهائیان به جهت آشوب و اغتشاش در ایران هستند و این بیانیه صرفا یک بیانیه سیاسی است به جهت پیشبرد اهداف بیت العدل ؟
آیا ملاک سیاسی بودن فقط عضویت در احزاب است ؟ و اگر کسی به عضویت احزاب در نیاید هر کار سیاسی انجام دهد این افعال وی ، امور سیاسیه محسوب نمی شود ؟
آیا بیت العدل معنای تصمیمات فردی که در مطالعات سیاسی مقابل تصمیمات حزبی  بکار می رود را نمی داند ؟
آیا بیت العدل به دنبال پاک نمودن لکه ننگین یاران ایران می باشد ؟  ( تعداد 7 نفر از وطن فروشان بهائی که به جرم جاسوسی علیه ایران در زندان به سر می برند )
آیا لجنه هایی که از سوی بهائیان و با اهداف سیاسی به ظاهر اجتماعی در گوشه و کنار ایران تشکیل می شود غیر از احزاب است ؟
آیا بیت العدل نمی داند این تفسیری که از عبارات بهاء و عبدالبهاء در معنای عدم مداخله در امور سیاسی ارائه نموده است صرفا یک ادعا است و هر ادعایی نیازمند دلیل است ؟
آیا بیت العدل متون بهاء و عبدالبهاء  را ولو فقط یکبار خوانده اند ؟ تا بدانند که اجازه تفسیر و تأویل بیانات بهاء الله را ندارند ؟  
آیا بیت العدل پیامبر یا خدایی دیگر در بین بهائیان است که بر خلاف نص صریح پیامبر یا خدایشان سخن می گویند ؟
آیا بیت العدل به این مسأله پی برده است که بسیاری از تعالیم و گفته های سران بهائی ناقص و نیازمند تأویل و ، قیودات و اضافات است ؟

 

 

 

....................................................................

پی نوشت :

[1] «اقدس»، ص111.
 [2] «امر و خلق»، ص9.
[3] «گنجینه حدود و احکام»، ص340.

[4] سید محمد باقر نجفیان ،بهاییان ص 755
طبقه بندی: بهاییت، احکام بهاییت، سران بهاییت، اخبار بهاییت،
برچسب ها: بهاییت، سیاست، اصل عدم مداخله در سیاست، اصول تعالیم بهایی، بیانیه جدید بیت العدل، بیانیه 122 اسفند بیت العدل، بهاءالله، عباس افندی، شوقی افندی، بیت العدل، سیاست زدگی، سیاسی کاری، سیاست بهاییان،
[ شنبه 19 اسفند 1391 ] [ 12:42 ] [ antibahai ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


بنام خدا

یكی از كارهای دشمن در نسل جوان ترویج فحشا،عرفان های كاذب و بهاییت است

امام خامنه ای (حفظه الله)


............................

این وبلاگ با مدیریت جدید و با رویکردی جدید در سال جدید با محوریت پژوهش و نقد بهاییت آغاز بکار خواهد کرد

............................

وبلاگ بهاء بی بها در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است

............................

آی دی بهاء بی بها :

Bahabibaha@yahoo.com

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

Powered by WebGozar

Free Page Rank Tool

بهاء بی بها

EmamHadibanner
<تلویزیون بهاء بی بها>


پایگاه مجازی فارسی زبان مقاومت اسلامی لبنان - حزب الله