تبلیغات
بهاء بی بها

بهاء بی بها
بهایی پژوهی و اثبات بی بها بودن بهاییت در محضر عقل و فکر
نویسندگان
لینک دوستان

پس از این که علی محمد باب به قتل رسید، شش تن از بابیان به قصد کشتن ناصرالدین شاه قاجار در «نیاوران» کمین کردند و یکی از آنان به سوی شاه تیر افکنده کتف وی را مجروح ساخت ولی شاه از این واقعه، جان به در برد و از آن شش تن، یکی کشته و بقیه دستگیر شدند. در پی این حادثه، بابی‏ های سرشناس تهران فرار را بر قرار ترجیح داده و به عراق گریختند. برخی از ایشان به جرم شرکت در توطئه ‏ی قتل، دستگیر شدند که میرزا حسین علی بهاء را از جمله‏ ی آنان باید شمرد. چیزی که در اینجا مایه‏ ی شگفتی می‏شود آن است که دولت روسیه به وسیله‏ ی سفیر خود، از بهاءالله حمایت نموده و آزادی وی را از زندان شاهی با اصرار هر چه تمام‏تر، درخواست کرد! و این موضوع را نه تنها مورخان بهایی اذعان دارند بلکه خود حسین علی بهاء نیز بدان تصریح کرده است! 

 


در «کواکب دریه» می‏خوانیم: 

«این مسئله خالی از اهمیت نیست که تمام هم زندان‏ها و هم زنجیره ای آن یگانه‏ی آفاق (بهاءالله) طعمه ‏ی شمشیر قهر و غضب سلطانی شدند و خود آن حضرت با همه‏ ی شهرت و اهمیت از حبس مستخلص گشت و اگر چه شاید دست قنسول روس بر نجات آن حضرت مددی داده ولی هیمنه ‏ی نطق و بیان و سکینه‏ ی وقار آن بزرگوار هم دخالت داشت» [1] . 

چنان که ملاحظه می‏شود، صاحب کواکب دریه از کمک سفیر روسیه با واژه‏ی «شاید» یاد می‏کند ولی این موضوع در آثار بهائیان به صراحت آمده و جای لعل و لیت در آن نیست. 

شوقی افندی (چهارمین رهبر بهائیت) در کتاب «قرن بدیع» می‏نویسد: 

«وسائل استخلاص آن یوسف رحمانی (بهاءالله) از آن چاه ظلمانی از هر جهت فراهم گردید و ابواب سجن مفتوح شد از یک طرف وساطت و دخالت پرنس دالگورکی [2]  سفیر روس در ایران که به جمیع وسائل در آزادی حضرت بهاءالله بکوشید... موجبات استخلاص و نجات هیکل مبارک را از چنگال دشمنان لدود فراهم آورد»[3] . 

واضح‏تر از این، عبارتی است که شوقی در همان کتاب از خود بهاءالله نقل می‏کند، بدین مضمون: 

«ایامی که این مظلوم در سجن، اسیر سلاسل و اغلال بود، سفیر دولت بهیه - ایده الله تبارک و تعالی - نهایت اهتمام در استخلاص این عبد مبذول داشت و مکرر اجازه‏ی خروج از سجن صادر گردید ولی پاره‏ای از علمای مدینه (شهر تهران) در اجرای این منظور ممانعت نمودند تا بالأخره در اثر پافشاری و مساعی موفور حضرت سفیر، استخلاص حاصل گردید. اعلی حضرت امپراطور دولت بهیه‏ ی روس - أیده الله تبارک و تعالی - حفظ و رعایت خویش را فی سبیل الله مبذول داشت و این معنی علت حسد و بغضای جهلای ارض گردید» [4] . 

باز حسین علی بهاء در کتاب «مبین» به تأکید، از امپراطور روسیه تشکر کرده و می‏نویسد: 

یا ملک الروس... قد نصرنی أحد سفرائک اذ کنت فی السجن تحت السلاسل و الاغلال بذلک کتب الله لک مقاما لم یحط به علم أحد الا هو، ایاک أن تبدل هذا المقام العظیم [5] .

یعنی: «ای پادشاه روس... یکی از سفیران تو هنگامی که در زندان در زیر زنجیرها و بندها بودم مرا یاری کرد. به خاطر این کار، خدا برای تو مقامی ثبت کرده است که ذاتش هیچ کس بدان احاطه نمی‏یابد، مبادا این مقام بزرگ را تبدیل کنی»! 

در اینجا ناگزیر پرسشی پیش می‏آید که پی‏گیری از آن، ما را در شناخت بهتر حسین علی مازندرانی یاری می‏دهد. پرسش مزبور این است: 

در شرایطی که پادشاه کشوری مورد سوء قصد قرار گرفته و گروهی را به اتهام این کار زندانی کرده ‏اند، به چه دلیل سفیر کشور بیگانه ‏ای برای نجات یکی از متهمان، وساطت و پافشاری می‏کند و جز زندانی مزبور، همگی طعمه ‏ی قهر سلطانی می‏شوند و تنها به همان یک زندانی اجازه می‏دهند که از کشور بیرون رود و به یاران فراری خود بپیوندد؟! 

بهائیان ساده ‏دل، این امر را نتیجه‏ ی یک رابطه‏ ی عادی می‏دانند که میان شوهر خواهر حسین علی بهاء و پرنس دالگورکی پیدا شده بود! 

عبدالحمید اشراق خاوری که از مبلغین مشهور بهایی است ضمن کتاب «أقداح الفلاح» درباره‏ی این رابطه می‏نویسد: 

«خواهر بهاءالله که زوجه‏ ی منشی سفارت روس بود از شوهرش خواست که از سفیر روس درخواست کند اگر ممکن است وساطت بهاءالله نماید و برادر او را که بی‏گناه محبوس شده از زندان برهاند. میرزا مجید درخواست زوجه‏ ی خود را پذیرفت و به طور خصوصی از سفیر روس درخواست مساعدت کرد. سفیر نظر به محبتی که به منشی خود داشت به میرزا آقاخان صدر اعظم پیغام فرستاد و تحقیق و رسیدگی شروع شد و بی‏گناهی بهاءالله ثابت شد و پس از چهارماه حبس، حسب الامر صدراعظم و موافقت شاه مقرر شد که بهاءالله آزاد شود ولی در تهران نماند و او را به بغداد نفی کردند و با اهل و عیال و بستگان در فصل زمستان و سرمای شدید آنها را به بغداد فرستادند و جمعی از سربازان و عوانان جاهل را همراه آنان کردند که ایشان را به بغداد برسانند. خواهر بهاءالله از بیم آن که به برادر و همراهانش از ناحیه‏ ی سربازان و عوانان ستمکار اذیتی برساند مجددا از شوهر خود خواست که سفیر روس را وادار نماید تا جمعی از مأمورین روسی را همراه آنان نماید که تا بغداد با آن قافله همراه باشند، سفیر بر حسب درخواست منشی خود چند مأمور روس همراه آنان فرستاد که ایشان را محافظت کنند و تا بغداد همراهی نمایند و مواظب باشند که از ناحیه‏ ی سربازان متعصب ایرانی به آنان اذیتی نرسد. و بهاءالله در لوح آقا نجفی صریحا به این مطلب اقرار فرموده قوله الأحلی: (و چون مظلوم از سجن خارج، حسب الأمر حضرت پادشاه - حرسه الله تعالی - مع غلام دولت علیه‏ ی ایران و دولت بهیه‏ ی روس، به عراق عرب توجه نمودیم.) این بود جریان مطلب، هذا هو الحق و ما بعد الحق الا الضلال. ملاحظه فرمودید که نه سیاستی در کار بود و نه چیز دیگری» [6] . 

از این مبلغ بهایی باید پرسید که اگر کمک سفیر روس به بهاءالله تنها به دلیل دوستی با شوهر خواهرش بود، پس چرا میرزا حسین علی از «اعلی حضرت امپراتور روسیه» تشکر کرده و به زبان وحی و رسالت، برای پادشاه آیه نازل نموده است؟! چرا از «دولت بهیه‏ ی روس» نام برده و از شخص سفیر سپاسگزاری ننموده است؟ چرا با وجود اثبات بی‏گناهی بهاءالله، او را به عراق تبعید کردند؟ چرا به هنگام تبعید وی، گروهی از سربازان روسی وی را مشایعت نمودند؟ آیا پاسخ همه‏ ی این پرسش‏ها تنها همین است که شوهر خواهر او با سفیر دوست بوده است؟! 

بهائیان ادعا دارند که پس از کشته شدن علی محمد شیرازی، برجسته‏ ترین کس در میان بابیان، بهاءالله بود. مبلغان و مورخان بهایی می‏گویند که بهاءالله مدیریت و نظارت بر کار بابی‏ها را به عهده داشت و همه از او فرمان می‏بردند. با این حال چگونه ممکن است هنگام سوء قصد بابی‏ها به شاه، رئیس و رهبر ایشان یعنی بهاءالله به آسانی آزاد شود و با مشایعت گروهی از سربازان روسی به بغداد رود؟ آیا می‏توان باور کرد که این امر تنها بدان دلیل صورت پذیرفته که شوهر خواهر بهاءالله با سفیر روس دوستی داشته است؟! 

باید اعتراف نمود که تحلیل این حادثه به صورتی که اشراق خاوری بیان داشته، حکایت از ساده اندیشی یا پرده پوشی او نسبت به واقعیت امر می‏کند. زیرا همه می‏دانند که یک سفیر رسمی ممکن نیست در هنگام سوء قصد به پادشاه کشوری، بدون اجازه‏ی دولت متبوع خود، به شفاعت از رهبر متهمان برخیزد و آن چنان در کارش پافشاری کند که رهبر مزبور را از زندان آزاد می‏سازد. این عمل، ممکن نیست مگر آن که دولت متبوع سفیر - به دلیل منافع خود - به وی اجازه دهد و او را بدین کار مأمور سازد. هر کس اندک شعور سیاسی داشته باشد، این معنا را به خوبی درمی‏یابد. 

نبیل زرندی در کتاب «مطالع الأنوار» می‏نویسد: 

«حکومت ایران بعد از مشورت، به حضرت بهاءالله امر کرد که تا یک ماه دیگر ایران را ترک نماید و به بغداد سفر کنند، قنسول روس چون این خبر را شنید از حضرت بهاءالله تقاضا کرد که به روسیه بروند و دولت روس از آن حضرت پذیرایی خواهند نمود. حضرت بهاءالله قبول نفرمودند و توجه به عراق را ترجیح دادند و در روز اول ماه ربیع الثانی 1269 ه.ق. به بغداد عزیمت فرمودند. مأمورین دولت ایران و نمایندگان قنسول روس تا بغداد با حضرتش همراه بودند» [7] . 

به نظر ما، دفاع دولت روسیه از بهاءالله با مقاصد استعماری و آشوب طلبی های آن دولت پیوند داشته و بدون حسابگری سیاسی و بلاعوض یا قربة الی الله نبوده است! تا بهائیان منصف چگونه داوری کنند؟ 

 

 

[1] الکواکب الدریة، ج 1، ص 336.

[2] Prince Dolgorouki.

[3] قرن بدیع، قسمت دوم، اثر شوقی افندی، ترجمه‏ ی نصرالله مودت، ص 43 و 44 (مؤسسه‏ ی ملی مطبوعات امری، 125 بدیع).

[4] قرن بدیع، قسمت دوم، ص 76.

[5] کتاب مبین، اثر حسین علی بهاء، ص 58 (مؤسسه‏ ی ملی مطبوعات امری، 120 بدیع).

[6] أقداح الفلاح، اثر اشراق خاوری، ج 2، ص 230 و 231 و 232.

[7] مطالع الأنوار، ص 674.

 
طبقه بندی: بابیت، بهاییت، سران بهاییت،
برچسب ها: بهاییت، بهاء الله، بهاء بی بها، بهایی، قنسول روس، کینیاز دالگورکی، ناصرالدین شاه،
[ یکشنبه 8 بهمن 1391 ] [ 00:08 ] [ antibahai ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


بنام خدا

یكی از كارهای دشمن در نسل جوان ترویج فحشا،عرفان های كاذب و بهاییت است

امام خامنه ای (حفظه الله)


............................

این وبلاگ با مدیریت جدید و با رویکردی جدید در سال جدید با محوریت پژوهش و نقد بهاییت آغاز بکار خواهد کرد

............................

وبلاگ بهاء بی بها در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است

............................

آی دی بهاء بی بها :

Bahabibaha@yahoo.com

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

Powered by WebGozar

Free Page Rank Tool

بهاء بی بها

EmamHadibanner
<تلویزیون بهاء بی بها>


پایگاه مجازی فارسی زبان مقاومت اسلامی لبنان - حزب الله